Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ στα Περίπτερα και άλλες μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 131 ,ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ:2107234038-2107234935
ΤΗΛ:2107666600-2107213333

Aθήνα 16/12/2020

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ στα Περίπτερα και άλλες μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Νέο πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.
Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» αφορά την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής, και έχει τη μορφή επιδότησης για κεφάλαια κίνησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 € και μέγιστο 50.000 €.
Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019.
Τα επιδοτούμενα ποσά θα δοθούν με βάση μοριοδότηση, που θα εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, την κερδοφορία και τον τζίρο κάθε επιχείρησης. Στη δράση θα μπορεί να συμμετάσχει κάθε μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»
Συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που:
Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
Κατά το 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
Το άθροισμα των εξόδων του 2019 που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:
των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 250εκ. της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν σε:
Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%]
Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%]
Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. [60%]
Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απολύτως αντικειμενικά, ενώ η υλοποίηση και οι πληρωμές της δράσης θα ολοκληρωθούν ταχύτατα βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να έχουν λάβει την ενίσχυση μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2021.
Στην ενημέρωση όλων των δικαιούχων για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που περιλαμβάνει τα Περίπτερα θα προχωρήσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνοντας ειδική διαδικτυακή εκδήλωση την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσακίρη, του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του μέλους του ΔΣ του ΕΕΑ κ. Κωνσταντίνου Ρεκλείτη, η μετάδοση θα γίνει μέσω live streaming από το ΕΕΑ.gr.
Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχουν, θέτοντας όλα τα ζητήματα προς διευκρίνιση, εκπρόσωποι από τους κλάδους της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, των περιπτερούχων, των χονδρεμπόρων ζαχαρωδών και κρεάτων, και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών που συμπεριλήφθηκαν πρόσφατα στους δικαιούχους του Προγράμματος.
Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση καθώς επίσης και αν ενδιαφέρεστε να διερευνήσετε την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας (προβαθμολόγηση) μπορείτε να καλείτε την εταιρεία μας στα 2107234038-2107234935-2107213333-2107666600 ή να αποστείλετε email στο espacovidpolydianomesrekliti@hotmail.com. Εξειδικευμένος σύμβουλος μας θα είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά.
Με εκτίμηση
Ρεκλείτης Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση