Αγία Τριάς

Υπάρχει μέλλον; Του Γιάννη Σκούρτη

Η αλήθεια είναι πως μεγάλωσα σ΄ έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από το σημερινό.

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελλάδας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται ενόψει των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΒΕ);
Στον πυρήνα της 4ΒΕ βρίσκονται οι συντελούμενες αλλαγές στα μέσα παραγωγής και στους τρόπους προώθησης και κατανάλωσης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που συνεπάγονται οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αλλαγές αυτές δεν περιορίζονται όμως μόνο στη διαδραστική λειτουργία των μηχανών ή στην αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανών. Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα και σε άλλους κρίσιμους τομείς όπως η νανοτεχνολογία, η φωτονική, τα προηγμένα υλικά και η βιοτεχνολογία.
Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε νέες, επαναστατικές προσεγγίσεις σε ποικίλα επιστημονικά πεδία όπως είναι η γονιδιωματική ανάλυση και τα φάρμακα για εξατομικευμένη περίθαλψη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οι κβαντικοί υπολογιστές. Είναι αυτή ακριβώς η ισχυρή διασύνδεση επιμέρους τομέων που σχετίζονται με τη φυσική, τη βιολογία και την πληροφορική που καθορίζουν την 4ΒΕ.
Το υπό διαμόρφωση τοπίο εισάγει αναπόφευκτα νέες προσεγγίσεις στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και στους μηχανισμούς καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η 4ΒΕ καθορίζει, για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη έκφραση της αντίθεσης κεφαλαίου – εργασίας: Οι προκλήσεις που συνεπάγονται οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν είτε στη διεύρυνση των ανισοτήτων είτε στην ενίσχυση της κοινωνικής χειραφέτησης και την άμβλυνσή τους.
(Απόσπασμα της μελέτης “Η Ελλάδα μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση” των Κ. Φωτάκη και Αλ. Σελίμη)

Αυτό λίγο πολύ είναι το μέλλον. Το προς τα που τελικά θα τραβήξει είναι το αποτέλεσμα πολλών και διάφορων παραγόντων, όμως το σίγουρο είναι πως και εμείς ως κλάδος θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τα παραπάνω. Τώρα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι την αναβάθμιση του περίπτερου.
Να βρούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να συμπορευτούμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να καταστούμε πλήρως ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τη θέση μας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Πράγματα που μας φαίνονταν ιερά και απαράβατα (π.χ. ποσοστά) γίνονται απλά αντικείμενο διαπραγμάτευσης αλλά και μονομερούς κατάργησης.
Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα περίπτερα, στους ΟΤΑ, μάλλον πιο πολλά προβλήματα δημιούργησε παρά έλυσε.
Η “νεα πραγματικότητα” στην οποία μας καλούν να συμμετάσχουμε, μυρίζει πολύ ολιγοπώλιο και πνίγει τους συναδέλφους…
Όμως εδώ είμαστε για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και μαζί με εσάς να επεξεργαζόμαστε τις πιθανές λύσεις τους!
Και για να παραφράσω έναν ποιητή… Πάρτε μαζί σας αρκετό νερό, το μέλλον θα έχει πολλή ξηρασία…

Ο Γιάννης Σκούρτης είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιά και Περιχώρων η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»