Αγία Τριάς

120 δόσεις: Έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο

Τη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή της. Η ίδια εξήγησε ότι «τη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή ένα ενιαίο νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, πολύ σημαντικές εργασιακές διατάξεις και τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία».

Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε τελικά ευνοϊκή ρύθμιση για τους εγκλωβισμένους αγρότες, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών στον πρώην ΟΓΑ. Ειδικότερα, όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση, σύμφωνα με την υπουργό, θα έχουν αυξημένο πλαφόν οφειλώνπροκειμένου να βγουν στη σύνταξη, καθώς το όριο οδηγείται από τις 4.000 ευρώ που είναι σήμερα στις 6.000 ευρώ.

Όπως είναι γνωστό, οι αγρότες δεν θα εντάσσονται στον επανυπολογισμό αλλά θα έχουν κούρεμα προαυξήσεων κατά 100%, ενώ θα επωφελούνται από την αποπληρωμή του υπολοίπου (δηλαδή της βασικής οφειλής) σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 30 ευρώ. Οι προερχόμενοι από πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ θα επανυπολογίζουν εθελοντικά τις οφειλές τους για την περίοδο 2002-2016 με βάση το ελάχιστο ποσό που προβλέπει ο νόμος 4387/16, δηλαδή περίπου 160 ευρώ το μήνα. Από αυτόν τον επανυπολογισμό θα προκύπτει το κούρεμα της βασικής οφειλής. Στη συνέχεια θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και ο συνδυασμός αυτών των δύο κουρεμάτων θα οδηγεί σε μία νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

«Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα προσφέρει τεράστια ανακούφιση, καθώς από αυτή μπορούν να ωφεληθούν 1,3 εκατ. ασφαλισμένοι», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του 24,7.

80.000 υποψήφιοι συνταξιούχοι απεγκλωβίζονται

Περίπου 80.000 ασφαλισμένοι είναι σήμερα εγκλωβισμένοι καθώς έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη διότι έχουν οφειλές που ξεπερνούν ένα ορισμένο ύψος (πάνω από τις 20.000 ευρώ για πρώην ΟΑΕΕ, 15.000 ευρώ για πρώην ΕΤΑΑ και 4.000 ευρώ για πρώην ΟΓΑ, που με το νομοσχέδιο της ρύθμισης αναμένεται να γίνει 6.000 ευρώ). Οι ασφαλισμένοι αυτοί με τη ρύθμιση θα μπορέσουν να λάβουν σύνταξη και να αποπληρώσουν την οφειλή τους μέσω μιας μικρής μηνιαίας παρακράτησης.

Στον… πάγο βρίσκονται σήµερα περίπου 78.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες, όπως και µερικές χιλιάδες ανεξάρτητα απασχολούµενοι (κυρίως µηχανικοί), ηλικίας κυρίως άνω των 62 ετών, που δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω χρεών. Συνολικά οφείλουν στα Ταµεία σχεδόν 3,5 δισ. Το νέο σχήµα της ρύθµισης, ο µηχανισµός του οποίου προσφέρει συνολική αποµείωση οφειλής της τάξης του 60%-65%, αναµένεται να δώσει οριστική λύση στην πλειονότητα των εγκλωβισµένων που έχουν βρεθεί εκτός συστήµατος.

Η εξίσωση για τους µη µισθωτούς που οφείλουν σηµαντικό ποσό ανεξόφλητων εισφορών και γι’ αυτό τον λόγο στερούνται τη σύνταξή τους, ενώ έχουν θεµελιωµένο δικαίωµα, αναµένεται να είναι απλή. Η εν λόγω µέριµνα της ρύθµισης αφορά όσους ασφαλισµένους του πρ. ΟΑΕΕ οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ, ασφαλισµένους του πρ. ΕΤΑΑ που οφείλουν πάνω από 15.000 ευρώ και του πρ. ΟΓΑ που χρωστούν πάνω από 4.000 ευρώ. Ειδικά για τους αγρότες η ρύθμιση θα προβλέπει αύξηση του εν λόγω ορίου από τις 4.000 στις 6.000 ευρώ, επιτρέποντας έτσι σε αρκετές χιλιάδες αγρότες να υποβάλουν αμέσως μετά την ένταξή τους στη ρύθμιση, αίτηση συνταξιοδότησης. Εφόσον η νέα οφειλή πέσει κάτω από τα προβλεπόµενα όρια -είτε άµεσα είτε κατά τη διάρκεια της ρύθµισης-, θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Προσοχή, κρίσιµο στοιχείο είναι πως ο οφειλέτης µπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε µικρότερο αριθµό δόσεων.

Τι συµβαίνει µε όσους έχουν ήδη πληρώσει εφάπαξ ποσά

Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών µε σκοπό τη συνταξιοδότηση, αλλά δεν επαρκούν ώστε η οφειλή να πέσει κάτω από τα προβλεπόµενα όρια, η οφειλή υπάγεται στη νέα ρύθµιση µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Αναλυτικά ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Η αρχική οφειλή, όπως ήταν πριν πληρώσουν οι ασφαλισµένοι τα εφάπαξ ποσά (δίχως δηλαδή τον συνυπολογισµό των καταβολών), επανυπολογίζεται και «κουρεύεται» αντίστοιχα.Από το νέο ποσό της οφειλής, που µπορεί να είναι και κατά 65% «κουρεµένο», αφαιρείται το ποσό που έχει καταβληθεί. Το νέο χρέος που αποµένει εντάσσεται στη ρύθµιση των 120 δόσεων. Αν όµως το ποσό της νέας οφειλής, όπως προκύπτει µετά τον επανυπολογισµό, είναι µικρότερο από αυτό που καταβλήθηκε, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.

Εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης δεν µπορεί να υποβληθεί άµεσα µετά τη ρύθµιση, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις κάθε µήνα και µέχρι να αποπληρωθεί το υπερβάλλον ποσό (πάνω από τις 20.000 ευρώ για πρώην ΟΑΕΕ, 15.000 ευρώ για πρώην ΕΤΑΑ και 6.000 ευρώ για πρώην ΟΓΑ), ώστε να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Το δοσολόγιο το επιλέγει ο ασφαλισµένος σε έως 120 δόσεις, µε ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ για τους αγρότες και τα 50 ευρώ για τους υπόλοιπους (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ).

Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθµισης. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι οι υπηρεσίες να βγάλουν την απόφαση συνταξιοδότησης, ο ασφαλισµένος δεν πληρώνει δόσεις. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο µεσοδιάστηµα παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά. ∆ηλαδή όταν θα εκδοθεί η σύνταξη -όπως συµβαίνει παγίως-, ο ασφαλισµένος θα λάβει εκτός από το πρώτο µηνιάτικο και αναδροµικά ποσά για την περίοδο από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της σύνταξης. Γι’ αυτή την περίοδο της αναµονής οι δόσεις της ρύθµισης θα παρακρατηθούν από τα αναδροµικά της σύνταξης.

Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης παρακρατούνται από τη σύνταξη τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης, δηλαδή 30 ευρώ για τους αγρότες και 50 για τους υπόλοιπους. Η διαφορά µεταξύ του ποσού της οφειλόµενης δόσης και του παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά για το διάστηµα αυτό.

Μετά την έκδοση της οριστικής σύνταξης και τον συµψηφισµό των δικαιούµενων αναδροµικών µε τα ποσά δόσεων που οφείλονται για το διάστηµα της αναµονής ή της χορήγησης προσωρινής σύνταξης, οι επόµενες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε µήνα. Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί -επειδή για παράδειγµα δεν υπάρχει το όριο ηλικίας ή ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης-, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει εντός τριών µηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστηµα της αναµονής, δηλαδή από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Παραδείγματα

Εµπορος του πρ. ΟΑΕΕ που οφείλει 37.444 ευρώ
Ασφαλισµένος έµπορος του πρ. ΟΑΕΕ που οφείλει σήµερα (βασική οφειλή και προσαυξήσεις) 37.444 ευρώ. ∆εν µπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αν δεν πέσει το χρέος του κάτω από 20.000 ευρώ.
Χωρίς τη ρύθµιση θα έπρεπε να πληρώσει εφάπαξ 17.444 ευρώ και τα υπόλοιπα 20.000 να του παρακρατούνται σε δόσεις από τη σύνταξη. Εφόσον ενταχθεί στον επανυπολογισµό, το νέο χρέος του, µετά το «κούρεµα» βασικής οφειλής και προσαυξήσεων, πέφτει στα 13.519 ευρώ (συνολική αποµείωση 63,9%). Μπορεί άµεσα να υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση. Οταν εκδοθεί η σύνταξή του, θα αρχίσει να του παρακρατείται κάθε µήνα ποσό 112 ευρώ από τη σύνταξη για την αποπληρωµή της οφειλής του, εφόσον επιλέξει το πλήρες πακέτο των 120 δόσεων. Για την περίοδο αναµονής ανάµεσα στην υποβολή της αίτησης και την απονοµή της σύνταξης οι οφειλόµενες δόσεις θα κρατηθούν από τα δικαιούµενα αναδροµικά της σύνταξης.

Εµπορος του πρ. ΟΑΕΕ που οφείλει 67.476 ευρώ
Ασφαλισµένος έµπορος του πρ. ΟΑΕΕ που οφείλει σήµερα (βασική οφειλή και προσαυξήσεις) 67.476 ευρώ. ∆εν µπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αν δεν πέσει το χρέος του κάτω από 20.000 ευρώ.
Χωρίς τη ρύθµιση θα έπρεπε να πληρώσει εφάπαξ 47.476 ευρώ και τα υπόλοιπα 20.000 να του παρακρατούνται σε δόσεις από τη σύνταξη. Εφόσον ενταχθεί στον επανυπολογισµό, το νέο χρέος του, µετά το «κούρεµα» βασικής οφειλής και προσαυξήσεων, πέφτει στα 22.118 ευρώ (συνολική αποµείωση 67,2%). Μένουν να αποπληρωθούν 2.118 ευρώ για να µπορέσει να υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση. Εφόσον επιλέξει το πλήρες πακέτο των 120 δόσεων, η µηνιαία δόση βγαίνει στα 184 ευρώ. Καταβάλλοντας 184 ευρώ τον µήνα, σε 12 µήνες θα µπορέσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
Από τη στιγµή της υποβολής θα πάψει να πληρώνει τα 184 ευρώ τον µήνα και θα περιµένει την έκδοση της σύνταξης. Εφόσον λάβει στο µεσοδιάστηµα προσωρινή σύνταξη, θα του παρακρατείται 50 ευρώ τον µήνα για την οφειλή του. Οταν εκδοθεί η οριστική σύνταξή του, θα αρχίσει να του παρακρατείται κάθε µήνα ποσό 184 ευρώ από τη σύνταξη για την αποπληρωµή της οφειλής του. Για την περίοδο αναµονής ανάµεσα στην υποβολή της αίτησης και την απονοµή της σύνταξης, οι οφειλόµενες δόσεις -ύστερα από συµψηφισµό και µε τα τυχόν ποσά που του κρατήθηκαν από την προσωρινήθα κρατηθούν από τα δικαιούµενα αναδροµικά της σύνταξης.

Αγρότης του πρ. ΟΓΑ που οφείλει 7.074 ευρώ
Ασφαλισµένος αγρότης του πρ. ΟΓΑ που οφείλει σήµερα (βασική οφειλή και προσαυξήσεις) 7.074 ευρώ. ∆εν µπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αν δεν πέσει το χρέος του κάτω από 4.000 ευρώ.
Χωρίς τη ρύθµιση θα έπρεπε να πληρώσει εφάπαξ 3.074 ευρώ και τα υπόλοιπα 4.000 να του παρακρατούνται σε δόσεις από τη σύνταξη. Εφόσον ενταχθεί στη ρύθµιση, το νέο χρέος του, µετά το «κούρεµα» 100% των προσαυξήσεων πέφτει στα 5.920 (συνολική αποµείωση 16,3%). Μπορεί να υποβάλει άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς το νέο του χρέος πέφτει κάτω από τις 6.000 ευρώ, όπου τοποθετείται το νέο πλαφόν.

 Αναφορικά με τις εργασιακές διατάξεις του νομοσχεδίου, η υπουργός Εργασίας είπε ότι «για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα, θεσπίζουμε την αιτιολόγηση των απολύσεων, κάτι που αλλάζει όλο τον χάρτη της αγοράς εργασίας, διότι βάζουμε ένα φρένο στην καταχρηστικότητα των απολύσεων». Όπως εξήγησε, «μέχρι σήμερα ίσχυε το αναιτιολόγητο των απολύσεων, όπου ο εργοδότης μπορούσε να απολύσει χωρίς ειδική αιτιολογία. Πλέον, ακολουθούμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο για το ζήτημα αυτό, το οποίο ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Δηλαδή ο εργοδότης δεν θα μπορεί να απολύσει κάποιον γιατί έτσι θέλει αλλά θα πρέπει να υπάρχει βάσιμος λόγος που να σχετίζεται είτε με την επίδοση του εργαζομένου είτε με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε, είναι ο εργοδότης αυτός που θα πρέπει να αποδεικνύει και στον εργαζόμενο και στο δικαστήριο ότι υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Εάν αυτό δεν συντρέχει, θα σημαίνει ότι η απόλυση είναι άκυρη και άρα ο εργαζόμενος θα δικαιούται μισθούς υπερημερίας και επαναπρόσληψη στον ίδιο εργοδότη».

13η σύνταξη και αναδρομικά

Σχετικά με τις θετικές παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, η κυρία Αχτσιόγλου επισήμανε ότι «πέραν του δημοσιονομικού χώρου που είχαμε προβλέψει για το 2019, τον οποίο εκμεταλλευτήκαμε με τις ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ήδη υλοποιήθηκαν (μείωση εισφορών, ΕΝΦΙΑ, επιδότηση ενοικίου, προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι), διαμορφώνεται ένα επιπλέον πεδίο δημοσιονομικού χώρου. Σε αυτό το πεδίο, που εκτιμούμε ότι φτάνει τα 5,5 δις ευρώ έως το 2022», τόνισε η Υπουργός Εργασίας, «εξετάζουμε φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό το αμέσως επόμενο διάστημα».

Σε ερώτηση για τη 13η σύνταξη, σημείωσε ότι “διαμορφώνεται νέο πεδίο δημοσιονομικού χώρου και γι αυτό θα γίνουν επιπλέον φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο θα τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο”.

Σε σχέση με τα αναδρομικά στους συνταξιούχους είπε ότι “το κενό διάστημα αφορά την περιοχή 2015-2016. Το ποσό αφορά 4 δισ ευρώ. Μιλάμε για μια περικοπή που ανέρχεται στα 4 δισ. για διάστημα 10 μηνών. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες γι’ αυτό το ζήτημα στην κυβέρνηση του 2012. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, τα εξετάζουμε όλα”. Η Ε. Αχτσιόγλου εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό